Treminuter.se

I linje med sitt uppdrag lanserade Ångestpodden inför valet 2022 kampanjen ”Tre minuter”, ett initiativ taget för att adressera och förbättra de utmaningar och förhållanden som elever och skolkuratorer möter i skolan varje dag. Kampanjens namn, ”Tre minuter”, speglar den ohållbara situation många elever befinner sig i, där tiden med en skolkurator kan vara extremt begränsad på grund av hög arbetsbelastning och otillräckliga resurser. Genom att kräva en ändring i skollagen för att införa ett maxtak för antalet elever per skolkurator, siktar kampanjen på att skapa en mer hållbar och stödjande miljö för såväl elever som skolkuratorer.

Kampanjen har redan gjort avtryck och uppmärksammades till och med i slutdebatten inför valet den 11 september 2022.

Genom initiativ som ”Tre minuter” fortsätter Ångestpodden att vara en stark opinionsbildare och en kraft för positiv förändring inom psykisk hälsa. Det är en påminnelse om vikten av att aktivt arbeta för förbättringar och stödja dem som behöver det mest.

Besök Treminuter.se